افتخار آفرینان مسابقات علمی مهاد

 

باز هم افتخار از دبیرستان مهاد

کسب مقام سوم گروه سرود دبیرستان پسرانه مهاد


در مسابقات شهرستان را به دانش آموزان و کادر


دبیرستان تبریک می گوییم.

*** ترنم وحی ***

 

 

 

افتخارات دبیرستان مهاد

*** افتخار آفرینان مهاد ***

کسب مقام دوم در مسابقات طراحی شهرستان توسط دانش آموز 


علیرضا صالحی

و همچنین

کسب مقام دوم در مسابقات نقاشی شهرستان توسط دانش آموز 


فرشاد حاجی حیدری

مسابقات گلشن وحی

اولین دوره مسابقات قرآنی گلشن وحی ویژه دانش آموزان دبیرستان پسرانه قرآنی مهاد برگزار شد.