درخشش دانش آموزان مهاد در مسابقات استانی

 

 

 

انتخاب گروه سرود مهادبرای مرحله نهایی استان

انتخاب شایسته گروه سرود مهاد برای


اجرا در مرحله نهایی استان


تاریخ برگزاری 95/2/13

مسابقات استانی قرآن با حضورحداکثری دانش آموزان مهاد

مسابقات ترنم وحی

کسب اکثریت رتبه های برتر مسابقات قرآنی فرهنگی شهرستان