جواب فعالیت های اجتماعی

Image result for ‫مطالعات اجتماعی‬‎

فایل های ضمیمه :

اشتباهات

دسته اول : اشتباهات عملی که عبارتند از :
الف) عدم تسلط کافی به مباحث درسی . 
ب) نخواندن درس و اتکا کردن به حضور در کلاس. 
ج) سطحی خواندن درس ، چرا که فکر می کنید آن را می دانید. 
د) شیوه های غلط مطالعه . 
* درس خوانده اید ولی تمرین و تست کار نکرده اید.
1- درس را خوانده و بدون تمرین و آموزش لازم ، تست زده اید. 
2- درس را با تمرین کافی کار کرده اید ولی تست نزده اید. 
3- بدون درس خواندن به سراغ تمرین و تست رفته اید . 
4- برای درس های عمومی تست کار نکرده اید. 
5- هفته اول درس ها را خوانده اید و در هفته دوم تست هایش را زده اید. 
دسته دوم : اشتباهات رایج ( به نظر پیش پا افتاده )
این اشتباهات عبارتند از :
الف) اشتباهات افقی ، تست را حل کرده به جواب عدد 
دو رسیده اید که در گزینه ( 3 ) است ولی اشتباهاً گزینه ( 2 ) را می زنید.
ب) اشتباهات عمودی ، پاسخ سوال 15 را در گزینه های سوال 14 یا 16 علامت می زنید. 
ج) اشتباه محاسباتی ( 2 ضرب در 3 را 5 ، علامت منی را در نظر گرفتن و ... ) 
د) درست نخواندن صورت تست 
ه ) درست نخواندن گزینه های تست 
و) سرعت بیش از حد 
ز) تک بعدی دیدن تست ( در سوال بیش از یک پرسش بوده و ما فقط اولی را پاسخ داده ایم ) 
ممکن است اشتباهات دیگری هم علاوه بر اشتباهات فوق وجود داشته باشد
 که بهتر است آنها را نیز تثبیت کنید و جهت ساده سازی کار به ترتیب زیر عمل کنید :
1- درصد خطای هر یک از دروس آزمون را به دست آورید 
( تعداد غلط هر درس تقسیم بر تعداد سوال آن درس ضرب در 100 )
2- درس را با درصد خطای بالا را به عنوان مشکل عمده در نظر بگیرید.
3- برای درس فوق ( مشکل عمده ) بیشترین تکرار علت خطا را معین کنید.

تست

بطور کلی دروس به دو دسته تقسیم می شوند:
1) بیشتر تحلیلی : اگر دروسی نیاز به تمرین زیاد برای افزایش مهارت حل تمرین داشته باشد 
و به عبارت دیگر خواندن آن به تنهایی دردی را دوا نکند،آن درس تحلیلی است.
 مثل ریاضیات،فیزیک،عربی
2) بیشتر توصیفی: به دروسی که با خواندن بیشتر می توان در آنها تسلط بسیار بالایی دست پیدا کرد
 و معمولاً به حل تمرین زیاد نیاز ندارد،توصیفیمی گویند. مثل:زیست شناسی ،ادبیات،معارف و...

تست زنی

تست زنی آموزشی
تست زنی سنجشی
بهتر است بلافاصله یا با فاصله ی کمی از مطالعه انجام شود.
بهتر است با فاصله ی زمانی بیش تری از مطالعه انجام شود ( با نظر مشاور )
برای افزایش مهارت تست زنی و آموختن نکات درسی انجام می شود.
برای افزایش سرعت انتقال و حضور ذهن و جامعیت ذهنی انجام می شود.
درصدگیری انجام نمی شود و اهمیت ندارد.
پس از اتمام کل تست ها رفع اشکال انجام شود و درصدگیری شود.
زمان صرف شده در تست زنی مهم نیست.
حتماً باید تست زنی کنترل شود . ( با نظر مشاور )
کم یا زیاد بودن تعداد تست ها مهم نیست.
تعداد تست ها نباید کم باشد ( با نظر مشاور )
پس از رفع اشکال هر تست ، نکته ی مربوط به آن باید نت برداری شود.
پس از اتمام آزمون نکات مربوط به تست ها  نت برداری می شود.
بهتر است تست ها در حد سختی تست های و یا بالاتر باشد.
بهتر است در حد سختی تست های کنکور باشد.
بهتر است گزینه های غلط و درست تمام تست ها بررسی و تحلیل شود.
گزینه های غلط و درست تست هایی که نزده ایم یا غلط زده ایم بررسی می شود.
تعداد دروس بهتر است کم باشد ( برای جلوگیری از خستگی )
تعداد دروس بهتر است زیاد باشد . ( برای تمرین افزایش حضور ذهن )
تنوع تست ها باید زیاد باشد و تا حد امکان فرم تست ها تکراری نباشند.
اگر فرم تست ها تکراری هم باشد ، اشکالی ندارد. 

ازمون پیشرفت تحصیلی قم

Image result for ‫ازمون پیشرفت تحصیلی پایه ی هشتم‬‎

فایل های ضمیمه :

درس چهاردهم مطالعات اجتماعی

Image result for ‫مطالعات اجتماعی هشتم‬‎

فایل های ضمیمه :

چگونه با استرس مقابله کنیم

سعی کنید زودتر از ساعت تعیین شده امتحان، در محل باشید.

▪ وسایل مورد نیازتان را به همراه داشته باشید.

▪ در صورت نیاز یک بطری کوچک آب به همراه داشته باشید.

▪ یادداشت های خود را که شامل نکات مهم درس، فرمول ها، تاریخ ها، نام های خاص و... است با خود همراه داشته باشید تا بتوانید پیش از امتحان مروری بر آنها بکنید.

▪ ساعت مچی خود را همراه ببرید تا متوجه مرور زمان بشوید.

▪ زمانی که آموزگار درباره نحوه چگونگی امتحان صحبت می کند، خوب گوش کنید. وقتی ورقه سوال ها را گرفتید، ابتدا نفس عمیقی بکشید و آن گاه تمام سوالات را بخوانید و سپس با در نظر گرفتن زمان امتحان، شروع به نوشتن پاسخ ها - از آسان به سخت - کنید. این کار به شما کمک می کند تا برآوردی از زمان و بخش های مختلف سوالات امتحانی داشته باشید. اگر نکته یی را نمی فهمید، نگران نشوید، همان ابتدای امتحان - قبل از آنکه شروع به پاسخگویی کنید - از آموزگار خود بپرسید.

▪ اگر آن قدر عصبی و مضطرب هستید که احساس می کنید هیچ چیز را به خاطر نمی آورید، بهتر است یکی دو دقیقه کاملاً آرام بنشینید و به موضوعات آرامش بخش فکر کنید. پس از چند دقیقه که توانستید به حالت عادی برگردید، مطمئناً تمرکز و توجه بهتری برای پاسخگویی به سوالات خواهید داشت.

آزمایش علوم{قرص جوشان}

Image result for ‫علوم هشتم‬‎

فایل های ضمیمه :

آزمایش علوم{روش درست کردن لامپ}

Image result for ‫علوم هشتم‬‎

فایل های ضمیمه :