مدیریت

غلامرضا اسحاقیان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد


سوابق فعالیت:
1-    آموزش دبیری در دانشگاه تربیت معلم شهید باهنر اصفهان از سال 1368 تا 1370
2-    تدریس در مدارس شهرستان خمینی شهر از سال 1370 تا 1371
3-    معاونت مدارس شهرستان خمینی شهر
4-    مدریریت مدارس متوسطه شهرستان خمینی شهر
5-    کارشناس مسئول امتحانات اداره آموزش و پرورش شهرستان از سال 1386 تا 1391
6-    کارشناس مسئول آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر از سال 1391 تا 1392
7-    کارشناس مسئول آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر از سال 1392 تا 1393
8-    معاونت آموزشی اداره اموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر از سال 1392 به مدت نزدیک به 4 سال
امیداوارم انشالاه با مشارکت همکاران و اولیای گرامی و دانش اموزان عزیز گامی استوار و رو به جلو در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی بر اساس آموزه های قرآنی، سند تحول بنیادین و سایر اسناد بالادستی و دستورالعمل های برداریم.
انشالاه
مدیریت دبیرستان مهاد