دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه قرآنی مهاد

معاونت آموزشی

ابراهیم جعفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی – کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی TEFL

سوابق فعالیت:
1-تدریس در آموزشگاه های زبان شهرستان خمینی شهر از سال 1385 تا 1396
2-مدیریت کلینیک آموزش آنلاین همراد
3-ترجمه و تدریس آزاد از سال 1385 تا 1398
4-مدیریت دارالترجمه همراد از سال 1390 تا 1394
5-تدریس در مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان های اصفهان، درچه و خمینی شهر از سال 1391
6-مدیریت آموزشگاه زبان مهاد از سال 1396
7-معاونت دبیرستان پسرانه متوسطه اول مهاد از سال 1396
تکیه بر عنوان آموزش و پرورش و اتکا به جمله پرمغز مقام معظم رهبری مبنی بر آمیختگی تعلیم و تربیت، اهمیت هر دو بعد آموزشی و تربیتی فعالیت مجموعه هایی نظیر مدارس را بخوبی نشان می دهد که طبیعتا نقشه راه دبیرستان نیز هست. امید است این اتفاق با همراهی اولیای گرانقدرکه قطعا سهم بزرگی از این امر را دارا می باشند میسر گردد.


انشالاه
معاونت آموزشی دبیرستان مهاد