کادر آموزشی دبیرستان

بسمه تعالی

دبیرستان پسرانه قرانی مهاد

لیست شماره تماس دبیران آموزشگاه (سال تحصیلی 99-1398)

نام خانوادگی

نام

سمت / درس مربوطه

ساعات حضور در دبیرستان

بنی آزادی

محمدرضا

مشاور / هنر

شنبه

4

دوشنبه

2

سه شنبه

6

 

مقدس

احمد

مشاور

شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه (30 ساعت)

مجیری

رسول

ریاضی

شنبه

4

دوشنبه

4

پنج شنبه

4

 

کمالی

احمد

ریاضی

شنبه

6

سه شنبه

6

 

 

خرمی

محمد

ریاضی

یکشنبه

6

سه شنبه

6

 

 

مهدی

روح اله

علوم

چهارشنبه

6

پنج شنبه

6

 

 

فرهادی

محمدصادق

علوم

یکشنبه

6

سه شنبه

6

 

 

شیروی

جواد

عربی

چهارشنبه

6

 

 

 

بدیعی

مجتبی

عربی و قرآن

شنبه

6

یکشنبه

6

سه شنبه

6

پنج شنبه

6

هاشمیان

سجاد

دینی و قرآن

یکشنبه

6

چهارشنبه

6

پنج شنبه

6

 

کمالی

حجت

مطالعات

دوشنبه

4

چهارشنبه

2

پنج شنبه

6

 

بهارلو

عباس

مطالعات

دوشنبه

6

 

 

 

پورافشاری

نادر

زبان انگلیسی

دوشنبه

6

چهارشنبه

2

پنج شنبه

4

 

یعقوبی

محمود

زبان انگلیسی

دوشنبه

2

چهارشنبه

4

 

 

جعفری

مهرزاد

فارسی، املا و انشا

شنبه

6

دوشنبه

6

چهارشنبه

6

پنج شنبه

4

فخاری

حسن

دفاعی

چهارشنبه

4

 

 

 

تقیان

میثم

فناوری

یکشنبه

6

 

 

 

مجیری

سعید

فناوری

سه شنبه

6

 

 

 

کفعمی

امین

ورزش

شنبه

6

دوشنبه

6

 

 

محمدی پور

عارف

تفکر

شنبه

4

یکشنبه

4

 

 

محمدرضا

سعادتیان

فارسی

یکشنبه

2

 

 

 

 

دبیران سال تحصیلی 98-97