دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه قرآنی مهاد
با دانش خودتان را مجهز کنیدآموزشگاه زبان مهادعلم و معنویتپنجه علممحیط مدرسهبرپاشاداب فعال و مثبت
صبحانه 2نذری اربعین 98

آماده سازی دبیرستان جهت سال تحصیلی جدید

جشن ویژه برترین ها

تصاویر جشن پایان سال تحصیلی 98-1397 و تجلیل از برگزیدگان آموزشی، پرورشی و تربیتی دبیرستان

 با حضور مسولین موسسه مهد قرآن، کادر دبیرستان، دانش آموزان و اولیای ایشان

 همراه با تودیع و معارفه جناب آقای توکلی و جناب آقای اسحاقیان (مدیریت جدید دبیرستان)